Indhold

Dagen i dag

 • Det provisoriske IRAs politiske parti Sinn Féin blev efter våbenhvilen det største nationalistiske parti i Nordirland; fotografi fra partikongressen i 2006.

  2005: IRA

  IRA meddelte i en erklæring, at den afsluttede sin væbnede kamp. I erklæringen blev alle organisationens medlemmer påbudt at nedlægge våbnene og udelukkende bidrage til politiske formål med fredelige midler.

  Læs mere om IRA

 • 1976 28.

  1976: Tangshan

  Den kinesiske by Tangshan, der ligger ca. 200 km øst for Beijing, blev ødelagt ved et af de mest ødelæggende jordskælv i nyere tid. Med et officielt dødstal på over 242000 krævede det flere dødsfald end noget andet jordskælv i 1900-tallet.

  Læs mere om Tangshan

 • Otto Hahn; foto fra 1939.

  1968: Otto Hahn

  Den tyske fysiske kemiker Otto Hahn døde, 89 år gammel. Hahn undersøgte radioaktive stoffers kemiske egenskaber og opdagede urans spaltning. Opdagelsen førte i 1945 til atombomben over Hiroshima. Hahn selv var modstander af kernevåben.

  Læs mere om Otto Hahn

 • Forsiden af Junigrundloven af 1849 med Frederik 7.s monogram.

  1866: Danmarks Riges Grundlov

  Der blev stadfæstet en revision af Grundloven. Revisionen førte til en indskrænkning af valgretten til Landstinget og dermed til uløselige konflikter med det demokratisk valgte Folketing

  Læs mere om Danmarks Riges Grundlov

 • Robespierre og tilhængere overmandes af konventstropper om natten; koloreret stik af F.J. Harriet.

  1794: Maximilien de Robespierre

  En af Den Franske Revolutions markante skikkelser og leder af Rædselsherredømmet, Maximilien de Robespierre, blev henrettet i guillotinen. Han var tilhænger af Rousseaus idéer om folkesuverænitet og samfundskontrakt og støttede sig til Paris' småborgere, hvis interesser han vha. terror søgte at fremme.

  Læs mere om Maximilien de Robespierre

 • Johann Sebastian Bach malet af Elias Gottlieb Haussmann i 1746.

  1750: Johann Sebastian Bach

  Den tyske komponist Johann Sebastian Bach døde, 65 år gammel. Han betragtes i dag som en af de betydeligste skikkelser i musikhistorien. Bachs helt ekstraordinære begavelse kommer til udtryk i værker som Das wohltemperierte Klavier og Die Kunst der Fuge.

  Læs mere om Johann Sebastian Bach

 • Antonio Vivaldi; udateret portræt.

  1741: Antonio Vivaldi

  Den italienske komponist Antonio Vivaldi døde, 63 år gammel. Han er en af baroktidens fremtrædende skikkelser og især kendt for værket De Fire Årstider, der dog ikke er typisk for Vivaldis produktion.

  Læs mere om Antonio Vivaldi